_notes de premsa

 

 

NEIX LA PLATAFORMA CÍVICA EN DEFENSA DE CAN BUSQUETS

 

Aquest diumenge 23 de novembre s'ha constituït aquesta nova Plataforma en la reunió que s'ha celebrat al Centre social i sanitari de La Floresta. Unes 30 persones han consensuat els objectius de la Plataforma i han constituit dúes comissions de treball: tècnica-política i de difusió-acció.

Els objectius de la Plataforma són els següents:

1-Aturar la urbanització de can Busquets
2-Qualificar el sector com a sòl forestal no urbanitzable
3- Incloure el sector dins l'àmbit del Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCO) i del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)
4-En conseqüència, aturar l'actual tràmit de modificació del PGM de la Floresta

La Plataforma Cívica per la Defensa de can Busquets està integrada en la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola.

 

Per més informació:

Plataforma Cívica per a la Defensa de can Busquets:
http://www.lafloresta.org
collserolasantcugat@lafloresta.org
tel. 699528604 (Lluís)

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola
http://collserola.n3.net/