_manifestos

 

 

QUE LA FESTA HO SIGUI PER A TOTS!

Carme Farré, Àfrica Rodríguez, Mª Rosa Valls

(juny 2003)

 

S'acosten dies de festes i de diversió, ens agradaria que la festa fos per a tothom i que la tradició pugui ser compatible amb el respecte amb el medi ambient.
Ara molts animals estan criant, i se sent el cant dels ocells, fixeu-vos en el silenci de l'endemà de les revetlles. Molts animals abandonen els nius i les cries moren, d'altres veuen greument alterats els seus cicles.
Creiem que les autoritats competents Ajuntament de Sant Cugat, Patronat del Parc de Collserola, Departament de Medi Ambient, Servei de Protecció de la Natura, Diputació de Barcelona, tenen la obligació de fer complir la normativa vigent i establir campanyes per sensibilitzar la població dels impactes negatius dels petards i les fogueres:

  • Risc directe d'accident: lesions greus per l'explosió del petard: pèrdua parcial o total de membres, cremades,...
  • Contaminació acústica: que provoca trastorns evidents en les persones especialment sensibles (malalts, embarassades, gent gran... ).
  • Contaminació acústica: que afecta severament a les espècies animals, tant les silvestres (abandonament del nius, mort de les cries i dels adults sensibles, estrès en els adults), com les domèstiques.
  • Contaminació atmosfèrica: degut a la combustió de la pólvora i altres components pirotècnics (alguns dels quals està comprovat que son cancerigens, com els hidrocarburs aromàtics policíclics).
  • Contaminació per metalls tòxics: els colors dels focs d'artifici estan formats per metalls que contaminen l'aire, l'aigua i el sòl, i de retruc afecten a les persones i els animals.
  • Deixalles: restes de petards, embolcalls, plàstics, cartrons ...
  • Risc d'incendi: per l'encesa de petards i fogueres de les verbenes a distàncies que incompleixen les ordenances (que estableixen una distància de 500 m)
  • Incompliment de la normativa vigent: que prohibeix encendre focs a prop de zones arbrades i zones a menys de 500 m de un bosc tota La Floresta no es compleixen ni per part del parc dels responsables de


Carme Farré
Àfrica Rodríguez
Mª Rosa Valls

dimecres, 18 / juny / 2003