_introducció

 

Declaració d'intencions

 

El col·lectiu "El Mussol Florestà" neix per iniciativa veïnal contra el que es creu un pròxim atac urbanístic indiscriminat, que no té presents les característiques diferencials del districte de La Floresta respecte a la resta del Municipi de Sant Cugat (proximitat al Parc de Collserola, orografia, paisatge, tipologia arquitectònica, fauna, flora...).

El plè de l'Ajuntament de Sant Cugat aprova l'anomenat "Pla Especial Heretat Miralles" el 17 de juliol de 2000. El col·lectiu presenta al·legacions a aquest Pla perquè creu que no respecta els criteris del Pla Especial previst en el PGM, y considera que és la punta de l'iceberg de futures actuacions urbanístiques.

La campanya "Per conservar la natura, cal urbanitzar amb cura", avalada por les signatures dels veïns del municipi, pretén:

1. Que l'Ajuntament, veïns i entitats del municipi prenguin consciència de les característiques diferencials de La Floresta.

2. Posar de manifest l'interès en ser i formar part del Parc de Collserola i, conseqüentment, valorar al més alt nivell aquesta privilegiada situació davant d'un lloc en contacte amb el Parc Forestal, pel que es vulgui assegurar la permanència indefinida, pels valors naturals que en si mateix conté.

3. Elaborar un Pla Director que permeti una planificació urbanística coherent i sostenible de La Floresta, que respecti la voluntat dels veïns i impedeixi qualsevol acció urbanística que no contempli primer una consolidació de les infraestructures que possibilitin la seva integració en la zona, així como la revisió i reforma de la qualificació del sòl, desqualificant sòl actualment urbanitzable no programat a sòl no urbanitzable d'interès natural.

No es el caprici d'uns pocs sinó que es considera que està en la línia de l'Agenda 21 sorgida a Rio de Janeiro el 1992. Amb la Proposta d'una llei de protecció dels espais naturals de Collserola, elaborada per diferents col·lectius el març de 1999.

I amb altres propostes, com les elaborades pel Fòrum d'Estudis Territorials de Sant Cugat del Vallès l'octubre de 2000. Entre d'altres.