_estatuts

 

 

EXTRACTE de l' ESTATUT CONSTITUCIONAL de l'ASSOCIACIÓ EL MUSSOL per a la protecció del paisatge.


Data del 26 d'octubre de 2002.
La data de la resolució de la inscripció al servei de registre i suport a les entitats de la Generalitat és el 23 de gener de 2003.


Art.1 Denominació: Associació El Mussol per a la protecció del paisatge

Símbol d' identificació.

Art.2 Finalitats:

1. Aconsseguir que el desenvolupament urbanístic a La Floresta (LF) sigui respectuós amb el medi ambient i l'entorn de Collserola, així com amb el tipus d'habitatge característic del lloc.
2. Fer accions ciutadanes o col·laborar amb les que s'estimin en favor del benestar dels veíns.
3. Promoure estudis i accions per a donar a conèixer i respectar la riquesa de la flora i de la fauna de Collserola.
4. Coordinar-se amb aquelles entitats amb actuacions que confluexin amb la del punt primer.

Art.3 Domicili: Centre Social i Sanitari del c/Pearson, 36 de La Floresta
Àmbit: LF i en general el Parc de Collserola.

Art.10 L'assamblea general es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l'any dins dels mesos compresos entre setembre i novembre ambdos inclusivament.

Art.15 Període de validesa dels càrrecs de la Junta Directiva: 2 anys

Art. 17
Punt 1. Periodicitat de la sessió ordinària de la Junta Directiva.: com a mínim una vegada cada mes.
Punt 2. Número mínim de membres de la Junta Directiva per a convocar sessió extraordinaria: 2/3.


Altres punts:
-Quotes: €30 unitat familiar i €20 adhesions individuals. Jubilats i aturats tractament especial.