El Projecte Rius

 

Els nostres inicis

El dissabte 27 de març de 2004 els membres del Mussol vàrem participar en una jornada informativa sobre el Projecte Rius. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Hàbitats per promoure el coneixement i l'interès per a la conservació dels rius, rieres i torrents. Es formen grups de voluntaris (de qualsevol edat) que 'apadrinen' un tram d'un curs fluvial. Això consisteix en que dues vegades al any s'hi desplacen a realitzar una anàlisi senzilla per diagnosticar-ne el seu estat, amb el material que cedeix el Projecte Rius.

 

En què consisteix una anàlisi

Dos cops l'any, coincidint amb moments de suficient cabal d'aigua com la primavera i la tardor, ens desplacem al nostre tram de Riera per tal de determinar el seu estat de 'salut'. A part de l'anàlisi de l'aigua, s'identifiquen el tipus de vegetació, la distància que aquesta està del riu, el grau d'aprofitament humà (conreus, ...), si hi ha deixalles i de quin tipus, etc.

Sobre el propi riu es mesura l'amplada i la profunditat mitjana, així com la velocitat, i d'aquesta manera obtenim el cabal d'una manera bastant aproximada.

Pel que fa a l'aspecte més físico-químic, mesurem l'alcalinitat (pH), la duresa, els nitrits, els nitrats i la transparència.

Seguint amb l'apartat biològic, observem quins animals habiten el riu, tant vertebrats com invertebrats, els qual classifiquem amb l'ajut d'unes taules.

El nostre tram

El tram que tenim apadrinat es troba a la Riera de Vallvidrera, una mica més avall de la finca de Can Busquets cap a la Rierada.

 

Des de el Mussol coordinarem els projectes que s'engeguin a La Floresta, els interessats es poden posar en contacte amb nosaltres per constituir els grups.

mussol@lafloresta.org

 

Per a més informació: www.projecterius.org