_manifestos

 

 

TALA INDISCRIMINADA D'ARBRES A LA FLORESTA!

(maig 2003)

 

Estan deixant sense arbres La Floresta, cada dia hi ha una tala. Es compren que per edificar s'han de treure els arbres allà on hagi d'anar l'edifici. El que no s'entén és que s'arrasi tot el terreny. Potser sí que s'entén. Per els constructors és més fàcil que no hi hagin arbres, amb la finalitat de poder passar la maquinaria sense destorbs i abaratir costos. En alguns casos la construcció s'hauria d'adaptar a la supervivència dels arbres protegits i en tots els casos s'han de protegir dels cops que puguin rebre al construir. Per il·lustrar el que estem dient expliquem els darrers fets.

Passeig dels Albars núm. 11. A mitjans del mes d'abril alguns veïns van avisar a l'Associació de Veïns de La Floresta. Aquesta a la Policia Municipal i al departament de Medi Ambient de l'Ajuntament. Els propietaris del terreny tenien permís per tallar un pi, i van tallar 5 o 6 arbres, entre ells un roure que podria tenir uns 50 anys i un pi de grans dimensions que estava arran del carrer. La tala no va seguir gràcies a la intervenció de la policia, però això va costar moltes telefonades de l'Associació de Veïns.

Passeig Segalà, al costat del núm. 1. Dia 6 de maig a les 17 hores. Els veïns avisen a L'Associació el Mussol, i aquesta a la policia municipal. L'agent municipal núm. 9, molt amable, va dir que faria un informe i el passaria al departament corresponent. Dia 7 de maig, una màquina excavadora arrenca els arbres. Es va telefonar a l'Ajuntament, el qual van anar derivant la comunicacó pels departaments de Medi Ambient, Serveis jurídics i Ciutat Sostenible. No van saber dir si hi havia llicència per tallar els arbres. Havien d'esperar l'informe de l'agent núm. 9 i això tardaria uns dies. Resultat: tot el terreny totalment arrasat d'uns arbres de molts anys.

Al passeig de La Floresta, a on desemboca el passeig Capella, hi ha una parcel·la amb tots els arbres tallats. No hi ha cap rètol de llicència per construir.

Consideracions:

1. Per tallar un arbre o més, hauria d'estar visible la placa de l'Ajuntament on consti la llicència i el nombre i tipus d'arbres a tallar.
2. L'Ajuntament hauria de controlar que la tala d'arbres s'adeqüi al permís concedit.
3. Al construir s'han de protegir els arbres que restin en peu. L'Ajuntament ho hauria de controlar també.
4. Si malgrat els controls de l'Ajuntament els veïns es veuen amb necessitat d'avisar a la policia municipal, que aquesta actuï ràpidament, ja que si un informe ha de fer el curs normal, els arbres ja estan tallats i malgrat les sancions que es puguin imposar els arbres ja no hi son.
5. Les sancions per aquests fets s'haurien d'incrementar, ja que els constructors els hi surt més a compte pagar
la sanció que protegir els arbres.