MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

AVUI
· Dades personals: noms, cognoms, número de telèfon i número del D.N.I.
· L'escrit s'ha de presentar a doble espai i que no tingui més de quinze línies d'extensió.
· Idioma: català
· L'Avui es reserva el dret d'escurçar les cartes. <B! R· Per efectuar la tramesa: fax: 93 316 39 46 o per e-mail a: bustia@avui.com

PERIÓDICO DE CATALUNYA
· Dades personals: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número del D.N.I.
· L'escrit no pot tenir més de quinze línies d'extensió.
· Idioma: català o castellà.
· EL PERIÓDICO DE CATALUNYA es reserva el dret d'escruçar les cartes.
· Per efectuar la tramesa: fax: 93 484 65 62 o per e-mail a: cartalector@elperiodico.com

LA VANGUARDIA
· Dades personals: nom, cognoms, adreça, número de telèfon.
· LA VANGUARDIA tria per publicar aquells escrits que no passin de les vint línies d'extensió.
· No publicarà cap escrit que arribi signat per un pseudònim o inicials.
· Castellà.
· Per efectuar la tramesa: per e-mail a: cartas@lavanguardia.es

EL PUNT (totes les edicions)
· Dades personals: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número del D.N.I. o del passaport.
· EL PUNT tria per publicar aquells escrits que no passin de les vint línies d'extensió i que siguin d'actualitat.
· No publicarà cap escrit que arribi signat per un pseudònim o inicials.
· Idioma: català.
· Per efectuar la tramesa: per e-mail a: cartes@elpunt.com

EL PAÍS EDICIÓ CATALUNYA
·! Dades personals: nom, cognoms, adreça, número de telèfon, número del D.N.I. o del passaport.
· EL PAÍS publica aquells escrits que no passin de les vint línies d'extensió.
· Idioma: castellà.
· Per efectuar la tramesa: per e-mail a: opiniob@elpais.es

EL MUNDO EDICIÓ CATALUNYA
· L'escrit no ha de passar de les vint línies d'extensió.
· Idioma: en català o castellà segons l'idioma del remitent.
· EL MUNDO es reserva el dret d'escurçar les cartes.
Per efectuar la tramesa: per fax a: 93 496 24 08 o per e-mail a: catalunya@el-mundo.es

ADRECES MITJANS PER ENVIAR
liniadirecta@tvsantcugat.com
noticies2@sbd.el9nou.com
prensa@rial-elearning.com
santcugat@vilaweb.com
radio@radiosantcugat.com
laveu@veuanoia.com
regio7@regio7.com
cartesdirector@regio7.com
regio7@regio7.com
bustia@totsantcugat.com
igualada@vilaweb.com
redaccio@vilaweb.com
noesven@20minutos.com
cartas@abc.es
bustia@avui.com
comunidad.escolar@educ.mec.es
cuadernos@praxis.es
redaccio@diarisabadell.com
opinio@diaridetarragona.com
diariterrassa@diariterrassa.net
diaridegirona@epi.es
magisterio@magisnet.com
cartas.director@elmundo.es
catalunya@el-mundo.es
cartasdirector@elpais.es
pinionb@elpais.es
cartalector@elperiodico.com
lector@elpunt.com
cartes@elpunt.com
estrella@estrelladigital.es
gaceta@recoletos.es
manyana@lamanyana.es
cartas@larazon.es
cartas@lavanguardia.es
cartas@libertaddigital.com
cartas.bcn@metrospain.com
redaccio@diarisegre.com
elsemanadigital@elsemanadigital.com
http://www.elconfidencialdigital.com/contactenos.htm
http://www.diarisegre.com/cartes.html