Manifest de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Can Busquets

 

Per un nou marc de protecció de Collserola!

Defensem Can Busquets!

En el marc de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) de La Floresta, l'Ajuntament de Sant Cugat ha inclòs la urbanització del turó de can Busquets amb 64 cases de luxe unifamiliars. Aquest fet és molt greu per dues raons:

La urbanització de can Busquets es va debatre en el procés participatiu per dissenyar el Pla Director de La Floresta, i es va consensuar: "el desenvolupament d'aquesta zona haurà de respectar el seu interès natural dins el Parc de Collserola".

El projecte implicaria un greu impacte ecològic i paisatgístic, ja que afecta la capçalera de la vall de la Rierada, fins ara totalment boscosa i que conté la riera més important de Collserola. Es tracta d'una penetració en una zona boscosa ben conservada, que no té justificació.

No hi ha cap obligació legal d'autoritzar la urbanització de Can Busquets. La part que no està classificada com a zona forestal i com a verd privat protegit (és a dir, absolutament no urbanitzable) està classificada com a "zona de desenvolupament urbà opcional (clau 21)".

L'objectiu de l'Ajuntament d'urbanitzar Can Busquets és incoherent amb el seu compromís de defensa de Torre Negra i de Collserola.

És per això que demanem a l'Ajuntament de Sant Cugat:

1. Que aturi la urbanització de can Busquets

2. Que qualifiqui el sector com a sòl forestal no urbanitzable

3. Que inclogui el sector dins l'àmbit del Pla especial de protecció de Collserola (PEPCO) I del Pla d'espais d'interès natural (PEIN)

4. Que aturi, en conseqüència, l'actual tràmit de modificació del PGM de La Floresta

 

 

Novembre de 2003

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola de Sant Cugat